Det nye “bly”

Leadax er det første alternativ til bly, der har helt de samme egenskaber. Leadax er miljørigtigt og ikke skadeligt for helbredet. Med dennye generation af leadax får du både et produkt, der er let at arbejde med – og bedre for din økonomi! Ved at bruge leadax opnår du de samme unikke egenskaber som bly og zink har, uden at gå på kompromis.

Billigere

Leadax er billigere end andre blyerstatningsprodukter og ikke
mindst billigere end bly.Samtidigt er Leadax hurtig at montere
og arbejde med, så du sparer arbejdstid.

Letvægt

Leadax er lettere end bly og derfor nemmere at arbejde med.

Giftfri og bæredygtig

Leadax indeholder ikke tungmetaller i modsætning til mange
vandfaste materialer.

Egenskaber

Holdbarhed

Leadax har samme udseende som bly og blyerstatningsprodukter, og efterlader ingen afsmitning på tegl, skifer eller murværk. Den forventede levetid er min 20 år.

Du kan få Leadax i fl ere farver

Som standard fås Leadax i blygrå, sort, teglrød og kobber. Spørg efter din farve.

Mere på rullen

På Leadax-rullen får du mere end andre tilsvarende materialer, så du kan dække et større område med mindre overlap. Det sparer både materiale og din tid.

Certificering

Leadax er BBA- og KIWA-certifi ceret.

Genbrugelig

Det grundlæggende råmateriale er genanvendt PVB. PVB er en folietype, der også bruges i lamineret glas; fx bilruder og sikkerhedglas.